Polityka bezpieczeństwa

 • ochrona danych
  Zakupy w naszym sklepie Internetowym www.meditk.pl są bezpieczne. Nasze oprogramowanie spełnia wszystkie zasady tzw. sztuki bezpiecznego handlu przez Internet. Zgodnie z ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych wszystkie dane personalne oraz finansowe (numer karty kredytowej, imię i nazwisko, adres) z karty kredytowej są chronione i nie są udostępniane osobom trzecim. 
  Każdy klient ma prawo do wglądu, poprawy oraz wykasowania swoich danych osobowych 
  Dane można edytować w Panelu Administracyjnym
  Jeśli chcesz usunąć swoje konto- skontaktuj się z nami.
  Wszystkie dane przechowywane są na serwerze firmy 
  Linuxpl.com
  Rzeszów ul. Staroniwska 73 35-101 tel/fax +48 017 8530774
  Danymi administrujemy my czyli
  Eversun - Dawid Sipowicz ul. Grottgera 4/4 81-809 Sopot Nip 585- 134- 57- 99
 • usługa newsletter
  Jeśli zdecydujesz się podać nam swój adres, zostanie on najpierw potwierdzony e-mail-em w celu weryfikacji. Po zaakceptowaniu tej usługi, będziesz otrzymywał od nas maile z informacjami na temat promocji i nowych usług Masz prawo zrezygnować z usługi powiadamiając nas o tym. Zapewniamy, ze uzyskane w ten sposób adresy e-mail nie zostaną w żaden sposób udostępnione osobom trzecim.

PARAMETRY SPRZĘTU i OPROGRAMOWANIA

Zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy art.9 ust.3 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. Nr 22 poz.271 z późn.zm.), najpóźniej w chwili rozpoczęcia spełniania na Twoją rzecz naszego świadczenia potwierdzimy Ci pisemnie podane na stronach naszego sklepu informacje, w szczególności: o naszej nazwie, adresie siedziby oraz organie, który zarejestrował naszą działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym nasza spółka została zarejestrowana, o istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu, o cenie brutto (oczywiście zgodnej z tą, za którą towar zamawiasz) - obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności cła i podatki, o zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia, o kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, o prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni (ze wskazaniem Ci wyjątków, o których mowa w art.10 ust.3 powołanej wyżej ustawy), o terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wiążący, o miejscu i sposobie składania reklamacji oraz o prawie wypowiedzenia przez Ciebie umowy, o którym mowa w art.8 ust.3 powołanej wyżej ustawy.

Nie wskazujemy natomiast informacji o kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, albowiem koszty takiego porozumiewania się z nami nie są skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy Twojego operatora telekomunikacyjnego.

Zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.), informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie Twój komputer i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:

Komputer:
Komputer PC z procesorem klasy pentium II 300MHz lub lepszym;
64 MB pamięci RAM lub więcej;
Karta graficzna min. SVGA pracująca co najmniej w rozdzielczości 800x600 px;
Monitor kolorowy pracujacy w rozdzielczościach 800x600 px lub wyższych;
klawiatura i mysz; 

Parametry łącza internetowego:

Połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 56 kbps (zalecane 128 kbps); 

Oprogramowanie:
System operacyjny pracujacy w trybie graficznym w rozdzielczości 800x600 px lub wyższej (np. Microsoft Windows 9x / 2000 / XP).
Przeglądarka internetowa pracująca w trybie graficznym, obsługująca technologie:
- java script
- bezpieczne połączenia SSL
- cookie
(np.Microsoft Internet Explorer 6)

Strona internetowa została przetestowana na koputerach zgodnych z w/w specyfikacją, jednakże nie oznacza to, że nie będzie działała na komputerach innych niż PC lub komputerach PC nie spełniających minimalnych wymagań.


Scroll